> स्थानीय सरकार > मल्लरानी गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्ण पाठ


मल्लरानी गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्ण पाठ

प्यूठान । मल्लरानी गाउँपालिकाकाे नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्ण पाठ पालिकाकाे वेभसाइटमा राखिएकाे छ । गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिसकेकाे छ ।

नीति तथा कार्यक्रमकाे पूर्ण पाठ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *