> राष्ट्रिय > नीजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई आरडीटी परिक्षण गर्न दिने


नीजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई आरडीटी परिक्षण गर्न दिने

प्यूठान, ७ जेठ । नीजि तथा सामुदायिक अस्पताललाई आरडीटी परिक्षण गर्न दिइने भएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले निजी तथा सामूदायिक अस्पताललाई कोभिड-१९ परीक्षणका लागि आर.डि.टीबाट परीक्षण गर्न अनुमति दिने सम्बन्त्धी अन्त्तरिम निर्देशिका २०७७ जारी गरेको छ ।

RDT test Authorization to Hospitals-Final Approved_upload (1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *