> आर्थिक/बिकास > सवैभन्दा बढी मालपोत कर प्यूठान नगरपालिकालाई


सवैभन्दा बढी मालपोत कर प्यूठान नगरपालिकालाई

प्यूठान । मालपोत कार्यालय खलंगा प्यूठानले उठाएको राजश्व मध्ये सवैभन्दा बढी प्यूठान नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को राजश्व बाँडफाँड अनुसार नगरपालिकाले अरु पालिकाभन्दा बढी राजश्व प्राप्त गरेको हो ।

 

राजश्व बाँडफाँड अनुसार स्थानीय तहले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत राजश्व पाउने कार्यालय प्रमुख भोज बहादुर भण्डारीले बताउनुभयो ।

 

प्यूठान नगरपालिका १ करोड १६ लाख २० हजार २११

मल्लरानी गाउँपालिका ६ लाख ४४ हजार ३४८

ऐरावती गाउँपालिका ७ लाख ९६ हजार ९८४

नौबहिनी गाउँपालिका १० लाख १९ हजार ८०९

झिमरुक गाउँपालिका १३ लाख २४ हजार ८४६

प्रदेश सरकार १ करोड ७ लाख २ हजार ८२३

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *